Toni

My first sculpture at Rosa Ferrandiz Atelier.
  • Bronze.
  • 2006.
  • 40x30x40cm.
Ferran San Creacions ©2024 Tots els drets reservats
iònic.web